Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος

Η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος ιδρύθηκε το 1978 στη Θεσσαλονίκη και έχει μέλη σε ολόκληρη την Ελληνική Περιφέρεια.

Τα μέλη της ΕΚΑΓΕΜ μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στον έλληνα παραγωγό, με την κατάλληλη υποστήριξη και βαθιά γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και των αναγκών του.

Τα μέλη της ΕΚΑΓΕΜ κατασκευάζουν:


Τα μέλη της ΕΚΑΓΕΜ μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στον έλληνα παραγωγό, με την κατάλληλη υποστήριξη και βαθιά γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και των αναγκών του!

Μέλη της ΕΚΑΓΕΜ