Ο Πρόεδρος, κ. Ανδρέας Κουτσοκώστας, και ο πρώην Πρόεδρος της ΕΚΑΓΕΜ Ελλάδος, κ. Δημήτριος Ηλιάδης, συμμετείχαν στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου στην Αθήνα.